• 02993886181
  • trande-ththanhthoian1@edu.viettel.vn
  • ấp An Hòa 2, Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
  • Tài nguyên
  • Thư viện ảnh
  • Các hoạt động nổi bậc


    Một số hoạt động của trường


    Dự báo thời tiết